Servizos Sociais
Novas
ssociais

Denunciamos publicamente o recorte nos Servizos Sociais dende a moción de censura

Na Relación de Postos de traballo do Concello, aprobada recentemente, figuran 3 traballadoras/es sociais, ademais da coordinadora. Ata o ano pasado, estes tres postos distribuíanse nas 2 UTS (zonas de poboación a cargo dunha traballadora social), e no Servizo de axuda no fogar. Así mesmo, nos últimos anos reforzábanse os servizos cunha traballadora social a maiores, por acumulación de tarefas, durante uns meses. Xa que logo, o Servizo agardaba a contratación das dúas persoas nos primeiros días do ano 2023, xa que a Coordinadora e a responsable do Servizo de axuda no fogar son funcionarias de carreira, fixas. A sorpresa xorde coa decisión de facer un único chamamento, alegando falta de diñeiro para poder facer a dita contratación.

Ler novas