Levamos novamente ao Congreso a petición de transferencia e rehabilitación da Terraza de Sada

Terraza
Terraza

O Grupo Parlamentario Plural, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil ven de presentar unha nova Proposición Non de Lei e unha serie de preguntas formais ao Goberno sobre o estado actual do edificio Modernista da Terraza de Sada. Tras a denegación da prórroga solicitada polos heredeiros dos concesionarios, e polo tanto, enentendendo como extinta a concesión, o Bng solicítalle ao goberno do Estado a transferencia de xestión do edificio, a súa rehabilitación cofinanciada e a desafectación dos terreos onde se sitúa.

 

Levamos novamente ao Congreso a petición de transferencia e rehabilitación da Terraza de Sada
Con esta iniciativa os nacionalistas pretenden que se axilicen os trámites para que proceda á urxente rehabilitación do edificio dado o seu deplorábel estado, así como iimpulsar o paso á titularidade pública do mesmo.
Levamos novamente ao Congreso a petición de transferencia e rehabilitación da Terraza de Sada