Nin Alternativa dos Veciños, nin PP, nin PSOE comunicaron fidedignamente ao Concello de Sada a expulsión dos seus tránsfugas

casa-do-concello-1454429043
Edificio administrativo do concello de Sada na avenida da Mariña

Un informe da secretaria municipal de data 29 de novembro así o confirma. O PP nada comunicou ainda ao Concello e AAVV e PSOE, aínda non presentaron documentación na que están acreditados os requisitos extrínsecos de expulsión.

O BNG chama á responsabilidade de AAVV, PSOE e PP para que cumplan co que anunciaron públicamente nos medios de comunicación.

Deben facelo canto antes ou pola contra, que se retracten e digan que están de acordo coa moción de censura.

Non é serio manter a Sada nesta situación que como se está vendo, paralizou a acción institucional. Nada importante foi resolto ate o de agora e xa vai consumido 0 25% do tempo que lles queda.

Se eses tres partidos deciden ao final non expulsalos e aceptan que o novo goberno é froito dun acordo, o BNG non ten nada que obxectar, máis aló da sorpresa, a un pacto entre tres formación políticas que teñen a maioría de concelleiras e concelleiros para facelo.

Pero hai que falar claro. Non vale decir na prensa unas cousa e por omisión facer outra.

O BNG veu defendendo que se trataba dun caso de transfuguismo político porque os tres Partidos desautorizaron a moción de censura e anunciaron expulsións. Seguimos a confiar en que o manifestado públicamente se traduza en feitos, pero desafortunadamente mes e medio despois, a situación é a que é.

Nin Alternativa dos Veciños, nin PP, nin PSOE comunicaron fidedignamente ao Concello de Sada a expulsión dos seus tránsfugas
Nin Alternativa dos Veciños, nin PP, nin PSOE comunicaron fidedignamente ao Concello de Sada a expulsión dos seus tránsfugas