A DECLARACION DE COMPATIBILIDADE POR PARTE DO PENO DA CORPORACION É MANIFESTAMENTE ILEGAL, COMO SE DESPRENDE DO INFORME DO INTERVENTOR MUNICIPAL, ELABORADO CON MOTIVO DO PAGO DA NÓMINA DE PERSOAL DO MES DE XANEIRO.

Un recurso presentado polo BNG impide que María Pardo cobre este mes do Concello de Sada

"No se dan los requisitos previstos en la normativa de aplicacion para la concesion de la compatibilidad", indica textualmente o Interventor.
Un recurso presentado polo BNG impide que María Pardo cobre este mes do Concello de Sada
Diante deste tremendo erro do governo local, o BNG agarda que , se non queren incorrer en prevaricacion, pidan disculpas, resolvan favorablemente o recurso presentado e se vaian esquecendo de trapalladas e tretas para cobrar o q non lles corresponde. 
É unha boa nova que terá q rematar coa declaracion de tránsfugas dos  membros do PSOE e AAVV no pleno extraordinario solicitado polo BNG e Sadamaioría
Un recurso presentado polo BNG impide que María Pardo cobre este mes do Concello de Sada